PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V FACEBOOK NAGRADNI IGRI

Organizator nagradne igre »VISEČA POLIČKA«, v nadaljevanju nagradna igra, je podjetje Sam d.o.o. Domžale, Preserska cesta 1, Zg. Jarše, 1235 Radomlje, v nadaljevanju organizator. Pravila določajo način izvedbe nagradne igre, katere namen je promocija družbe Sam d.o.o. Domžale in so v času izvajanja nagradne igre objavljena na Samovem Facebook profilu. S pristopom k sodelovanju v nagradni igri udeleženci soglašajo, da se strinjajo s pravili nagradne igre in jih v celoti sprejemajo.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE IN POGOJI SODELOVANJA

Nagradna igra poteka od 10.7.2019 do vključno 14.7.2019 do 23.59 ure na Facebook strani Sam. V njej lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim ali z začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila in pogoje nagradne igre in bodo v opredeljenem obdobju izpolnile vse potrebne korake za sodelovanje. Organizator ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Udeleženci sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodeluje vsakdo, ki do vključno 13.7.2019 do 23.59 ure odgovori na nagradno vprašanje, ki se glasi "Našteti najmanj 5 kosov orodja in pripomočkov, ki sta jih pri izdelavi VISEČE POLIČKE uporabila Teja in Samed." Vsak udeleženec lahko sodeluje le enkrat. Sodelujoči mora sprejeti pravila in pogoje nagradne igre. Osebe zaposlene pri organizatorju ne smejo sodelovati v nagradni igri.

Izmed vseh udeležencev nagradne igre, ki bodo izpolnili vse potrebne korake za sodelovanje, bomo v ponedeljek, 15.7.2019 izžrebali nagrajenca, ki bo prejel 1L tungovega olja za zaščito lesa. Nagradno žrebanje bo izvedeno na sedežu izvajalca in ni javno. Žrebanje bo potekalo ob prisotnosti tričlanske interne komisije z naključnim računalniškim izborom izmed vseh sodelujočih v nagradni igri. Rezultat nagradne igre je dokončen in pritožba nanj ni možna.

Nagrajenec bo na dan žrebanja obveščen o nagradi preko zasebnega sporočila na Facebooku in mora najkasneje v 8 dneh po poslanem zasebnem sporočilu s strani organizatorja posredovati svoje podatke (ime, priimek, naslov bivališča in ime Samove trgovine, kjer bo prevzel nagrado) organizatorju z namenom, da organizator lahko izroči nagrado. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov ne posreduje v roku, se šteje, da se nagradi odpoveduje. Facebook uporabniško ime (v nadaljevanju ime profila) nagrajenca bo objavljena na Facebook strani podjetja Sam. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati izplačila njene denarne protivrednosti v gotovini. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Morebitne stroške, ki so povezani s pridobitvijo ali z uporabo nagrade, krije nagrajenec sam. Organizator bo za nagrajenca od vrednosti nagrade odvedel akontacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe oziroma druge davčne obveznosti gredo v breme prejemnika nagrade. Organizator si pridržuje pravico, da se nagrada ne podeli, če ugotovi, da je nagrajenec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili ali ne posreduje zahtevanih podatkov v 8 dneh po poslanem zasebnem sporočilu na Facebooku ali ne podpiše izjave o prevzemu nagrade, preko katere organizatorju zaupa davčno številko, v kolikor je le-ta potrebna.

Varstvo osebnih podatkov

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Vsak udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke in sicer po e-pošti na varstvopodatkov@sam.si ali pisno na naslov organizatorja. V kolikor udeleženec nagradne igre v času izvajanja nagradne igre poda zahtevo za prenehanje obdelave osebnih podatkov s strani organizatorja nagradne igre, se šteje, da je s tem preklical tudi svoje sodelovanje v nagradni igri.

Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino, ki jo uporabniki objavljajo na Facebook strani Sam, nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva nagrade, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti izžrebani osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi nagrajenca oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v zasebnem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

Končne določbe

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 10.7.2019. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil. O vseh spremembah nagradne igre in pravilih bodo udeleženci obveščeni z objavami na že zgoraj omenjenih komunikacijskih kanalih. Morebitna vprašanja in dodatna pojasnila, ki se pojavijo v zvezi z nagradno igro, lahko uporabniki pošljejo na zasebno sporočilo Facebook strani Sam. Vse pritožbe ali ugovore glede nagradne igre rešuje organizator in o njih dokončno odloča. Organizator nagradne igre je Sam d.o.o Domžale, Preserska cesta 1, Zg, Jarše, 1235 Radomlje. Te nagradne igre ne upravlja in ne sponzorira Facebook, niti ni Facebook na noben način povezan z nagradno igro in zanjo ni odgovoren. Vse zahteve, komentarje ali pritožbe glede nagradne igre je treba nasloviti na organizatorja in ne na Facebook.

 

Jarše, 10. 7. 2019

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.